Teatrul Merlin - Teatrul pentru Copii si Tineret
Teatrul Merlin - Teatrul pentru Copii si Tineret
Teatrul Merlin - Teatrul pentru Copii si Tineret

Legislatie privind

organizarea si functionarea insitutiei

Teatrul Merlin - Teatrul pentru Copii si Tineret
Teatrul Merlin - Teatrul pentru Copii si Tineret
Teatrul Merlin - Teatrul pentru Copii si Tineret
Teatrul Merlin - Teatrul pentru Copii si Tineret
Teatrul Merlin - Teatrul pentru Copii si Tineret
Teatrul Merlin - Teatrul pentru Copii si Tineret

Legislatia – Privind organizarea si Functionarea Teatrului pentru Copii si Tineret “Merlin” Timisoara

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Hotararea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materia de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;